Ngôn ngữ: Việt Nam English

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG

Sáng Tạo - Hợp Tác - Phát Triển

Sản xuất Nhũ tương nhựa đường

Với dây chuyền sản xuất tự động hóa và công nghệ của Pháp, những sản phẩm chính hiện đang được sản xuất và cung cấp tại Transmeco bao gồm:

- Nhũ tương nhựa đường gốc Axit: CSS-1, CSS-1h, CRS-1, CRS-2.

- Nhựa lỏng MC70.

Chất lượng sản phẩm được định kỳ kiểm tra qua hệ thống thí nghiệm và thực hiện theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2008. Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp dịch vụ vận chuyển, phun tưới đến tận công trình cho khách hàng 24/24 giờ