Ngôn ngữ: Việt Nam English

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG

Sáng Tạo - Hợp Tác - Phát Triển

Sản xuất Bê tông xi măng trộn sẵn

Transmeco cung cấp mọi loại bê tông xi măng trộn sẵn (bê tông thương phẩm) thông dụng cho khách hàng với các loại mác: M200, M250, M300, M350, M400, M500, M600… Ngoài ra, Công ty có khả năng cung cấp các loại bê tông đặc chủng (bê tông lạnh, bê tông tự chảy,...) theo yêu cầu của từng công trình và từng khách hàng. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ được thực hiện theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2008.